Actievoorwaarden

Algemene voorwaarden en actievoorwaarden
De Grootste Bedrijfsborrel van Nederland, BLADE Bingo Editie

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op “De Grootste Bedrijfsborrel van Nederland, BLADE Bingo Editie” (het “evenement”) van BLADE, een handelsnaam van Heineken Nederland B.V. gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Zoeterwoude, hierna te noemen “BLADE”.
 2. BLADE organiseert op vrijdag 29 november 2019 het evenement door op hetzelfde moment zoveel mogelijk bedrijven die voldoen aan deze voorwaarden te laten borrelen op hun eigen bedrijfslocatie.
 3. Onderdeel van het evenement zijn verschillende acties waarbij prijzen kunnen worden gewonnen door bedrijven die deelnemen aan het evenement. Een deel van de prijzen kan worden gewonnen in aanloop naar het evenement en een deel door deelname aan de BLADE Bingo. De actievoorwaarden voor deze acties staan verderop in deze voorwaarden.
 4. Bedrijven kunnen deelnemen aan het evenement als zij zijn gevestigd in Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en ten minste 5 werknemers in dienst hebben.
 5. De Grootste Bedrijfsborrel is een initiatief van BLADE ter promotie van de BLADE biertapinstallatie en wordt georganiseerd in samenwerking met SLAM! en Sligro.

Deelname aan De Grootste Bedrijfsborrel van Nederland

 1. Aanmelden voor deelname aan het evenement kan vanaf 25-10-2019 10:00 tot en met 29-11-2019 10:00.
 2. Deelnemer aan de actie is een bedrijf of organisatie die voldoet aan deze voorwaarden en waarvan een medewerker van 18 jaar of ouder het bedrijf via de site https://www.grootstebedrijfsborrel.nl heeft aangemeld voor deelname aan het evenement.
 3. Deelname aan het evenement vindt plaats op de door BLADE aangegeven wijze.
 4. Door deelname aan het evenement gaat de deelnemer akkoord met en is gebonden aan deze voorwaarden.
 5. Deelname aan het evenement staat open voor iedere vestiging van een organisatie en/of bedrijf in Nederland met een geldig KVK-nummer.
 6. Deelname is uitgesloten voor organisaties en/of bedrijven met minder dan zes medewerkers.
 7. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van BLADE, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij dit evenement.
 8. Deelname aan het evenement is uitgesloten voor personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
 9. Deelname aan het evenement is gratis.
 10. Iedere deelnemer ontvangt een voucher waarmee een borrelpakket kan worden opgehaald bij een vestiging van Sligro.
 11. Iedere deelnemer maakt kans op mooie prijzen.

Speelwijze

Deelnemers kunnen op vier manieren prijzen winnen.

 1. Slagzin
  Meld je aan voor het evenement en maak de slagzin af. De leukste, origineelste en meest creatieve inzendingen winnen. De winnaars worden bepaald door een jury bestaande uit medewerkers van BLADE.
 2. Taggen
  Werknemers van een deelnemer hebben na registratie 5 keer de mogelijkheid om collega’s te “taggen” bij social media uitingen vanuit De Grootste Bedrijfsborrel van Nederland. De leukste, origineelste en meest creatieve reacties winnen. De winnaars worden bepaald door een jury bestaande uit medewerkers van BLADE.
 3. BLADE Bingo
  Een deelnemer krijgt bij aanmelding in de periode vanaf 25-10-2019 10:00u tot en met 26-11-2019 20:00u een bingokaart opgestuurd, om tijdens de radio uitzending van SLAM! op 29-11-2019 van 16:00u tot 19:00u mee te doen aan de BLADE Bingo.

Bij een volle ‘straat’ of volle kaart kan worden gebeld naar SLAM!. Deelnemers die in de uitzending komen, winnen mooie prijzen. De winnaars worden gecontroleerd door een jury bestaande uit medewerkers van BLADE en SLAM!. Tijdens de radio uitzending wordt nader aangegeven waar voor wordt gespeeld.

 1. Fotowedstrijd
  Een (werknemer van een) deelnemer kan tijdens de radio uitzending van SLAM! op 29-11-2019 van 16:00u tot 19:00u een foto insturen van haar bedrijfsborrel. Hiermee wordt kans gemaakt op festivaltickets. De leukste, origineelste en meest creatieve inzendingen winnen. De winnaars worden bepaald door een jury bestaande uit medewerkers van BLADE en SLAM!.

Prijzen

Actie

Prijs

Waarde per prijzenpakket

Totale waarde

Slagzin

28x BLADE biertapinstallatie

€ 439,-

€ 12.292,-

 

1x karaoke machine

€ 249,-

€ 249,-

 

1x SLAM! voetbaltafel

€ 700,-

€ 700,-

Taggen

1x 0.0 bedrijfsborrel

€ 500,-

€ 500,-

 

1x 10 tickets voor Groots met een Zachte G

€ 650,-

€ 650,-

 

3x verrassingsprijs

Max € 1.116,66

Max. € 3.350

BLADE Bingo

3x 10 dagkaarten Formula 1 Zandvoort

€ 1.500,-

€ 4.500,-

Fotowedstrijd

4x 10 festivaltickets

€ 1.000,-

€ 4.000,-


Winnaars worden op de volgende wijze bekend gemaakt:

Actie

Wijze

Slagzin

Winnaars krijgen bericht in week 49.

Taggen

De maandag na de social media post. Dit zijn week 45, 46, 47, 48 en 49.

BLADE Bingo

Bekendmaking tijdens de radio uitzending van SLAM! op 29-11-2019 van 16:00u tot 19:00u. Inzendingen worden gecontroleerd door een notaris.

Fotowedstrijd

Bekendmaking tijdens de radio uitzending van SLAM! op 29-11-2019 van 16:00u tot 19:00u.

 

 1. Per deelnemer kan maximaal 1 prijs per wedstrijd worden gewonnen.
 2. Bij weigering van een prijs vervalt deze aan BLADE.
 3. Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten.
 4. Door het willekeurige element van een bingo kan het voorkomen dat niet alle prijzen worden vergeven.
 5. Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van BLADE.

Overig

 1. Aan de uitslag van de acties kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Over de uitslag van de acties wordt niet gecorrespondeerd.
 3. BLADE is gerechtigd om de voorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
 4. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist BLADE.
 5. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie(s) behoudt BLADE zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan en/of het recht op een prijs te laten vervallen.
 6. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste persoons- en/of bedrijfsgegevens worden opgegeven, heeft BLADE het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 7. Vragen en klachten over het evenement en/of de acties kunnen kenbaar worden gemaakt door een e-mail te sturen naar service@blade.nl.

Aansprakelijkheid

 1. BLADE, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/ of de door BLADE (en haar partners) beschikbaar gestelde prijzen.
 2. BLADE is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. BLADE verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

Privacy

 1. Uiteraard is BLADE zeer zorgvuldig met de gegevens die aan haar worden verstrekt in verband met het evenement en de acties. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer en/of de werknemer die de deelnemer heeft aangemeld ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 2. De gegevens kunnen worden gebruikt om de acties uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, de respons op acties te meten, voor doelgroepanalyses en om contact op te nemen voor commerciële doeleinden m.b.t. BLADE. Hiervoor afmelden kan te allen tijde, zie meer informatie in het privacybeleid van BLADE op https://www.blade.nl/policies/privacy-policy.
 3. Met deelname aan deze actie geeft de deelnemer toestemming aan BLADE om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto’s en/of andere opnames/werken voor promotionele en commerciële doeleinden te gebruiken, voor zover toegestaan onder toepasselijke wet- en regelgeving.

Slotbepalingen

 1. BLADE en De Grootste Bedrijfsborrel zijn geregistreerde handelsnamen van Heineken Nederland B.V.
 2. De acties die een kansspel zijn, zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.